ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО СЕРВИСА
Кыймылсыз мүлктүн ижарасы
http://kds.kg/
info@kds.kg
Распечатать Распечатать

Кыймылсыз мүлктүн ижарасы

Ижара боюнча бардык бүтүмдөрдүн юридикалык коопсуздугунун кепилдиги. Ижарар мамилесинин процесстеринде ижарачылардын корголуусун жогорку деӊгээлде камсыздоо. Мамлекеттин менчигинде турган кыймылсыз мүлктөргө ижаранын түз, узак келишимин түзүү.

 

- Кыймылсыз мүлктүн түз ижарасы

- Имараттардын чоӊ тандоосу

- Объектилердин ыӊгайлуу жайгашуусу

 - Кыймылсыз мүлктүн таза юридикалык статусу

 - Ижара мамилесинин ишенимдүүлүгү