Кыргыз Республикасынын Тышкы Иштер Министрлиги

Веб-сайтка кирүү
+ 996 312 66 55 44 


 

Юридикалык кызматтарБиз юридикалык кызматтын толук спектрин сунуштайбыз. Юридикалык жакты каттоо (кайра каттоо, жоюу), келишимдерди иштеп чыгуу, ошондой эле юридикалык консультация.