ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО СЕРВИСА
Биз жөнүндө
http://kds.kg/
info@kds.kg
Распечатать Распечатать

Биз жөнүндө

Көз карандысыз Кыргызстан менен эл аралык коомчулуктун ортосундагы дипломатиялык мамиллердин түзүлгөндүгүнүн бери   
 "Кыргыздипсервис" Мамлекеттик ишканасы республикада аккредиттендирилген 

дипломатиялык корпустарды тейлөөдө тейлөөнүн бардык түрлөрү боюнча жалгыз тапшырыкчы жана координатору болуп саналат, ошондой эле дипломатиялык миссиялар менен эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрүнүн ишмердүүлүгүн ишенимдүү камсыз кылат. "Кыргыздипсервис" МИ дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү, чет мамлекеттик консулдук мекемелерди жана эл аралык уюмдарды тейлөөдө

уникалдуу, сапатуу кызмат кылат.

Телефон: 996 312 66 55 44